Privaatsus

Me ei edasta Teie poole meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele. Vastavalt Eesti ja Euroopa määrustele, me kasutame vaid neid andmeid, mis on vabatahtlikult esitatud e-posti teel, kiirsõnumite või muude kirjalike sõnumite kaudu. Eelkõige rõhutame järgmisi nõudeid:
Isikuandmete kaitse seadus

1. Nimetatud seaduse kohaselt võib isikuandmeid töödelda ainult juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud. See tähendab, et teie nime või meiliaadressi võib kasutada ainult teiega suhtlemiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks te olete need jätnud.
2. Te võite alati paluda, et teie andmed eemaldataks andmebaasist alaliselt.

Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid, et jälgida ja mõõta veebilehe kasutamist ja kasutab seda selleks, et lehte arendada. Kui te ei soovi küpsiseid, siis saate seda ise brauseri seadetes määrata (cookies off). Kui te küpsiseid aktsepteerite, siis mõnda aega jäävad need salvestatult arvutisse. Küpsiste väljalülitamine võib piirata meie veebikülje kasutamist ja piirata teenuseid.

Kasutamistingimused

Agape Kohviku lehel (edaspidi agapekohvik.ee) viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi.

agapekohvik.ee meeskonnal on õigus muuta siinkirjeldatud kasutamistingimusi, seega on hea aegajalt kasutajatingimused üle vaadata. Veebikülastaja jätkuv agapekohvik.ee kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutustingimustele. Kasutamistingimustega mittenõustumisel peate lõpetama agapekohvik.ee kasutamise. Te annate oma nõusoleku kasutada agapekohvik.ee-d ainult seadusest tulenevatel headel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende agapekohvik.ee kasutamist.

Kasutajate isiklik info

Kogu info, mis oli veebilehele edastatud ei ole kolmandatele osapooltele nähtav.

Muud tingimused

Agapekohvik.ee ei vastuta ilmnenud tehniliste rikete, side katkemise eest, mis võivad takistada veebilehe tööd.